Category Bình luận phim

Review: The Borrower Arrietty

Bài bình luận phim Arrietty của Mark Schilling trên Japan Times. Bài này spoiler không đáng kể, một điều vui là nhận xét của bài bình luận về phim khá là tích cực ^^ Advertisements