Phim ngắn

cập nhật ngày 24/10/2013

Index: Ghibli Museum Shorts | Phim ngắn khác

Phim ngắn chiếu tại Bảo tàng Ghibli

xem thông tin & lịch chiếu tại Ghibli Museum website

# Tựa phim Đạo diễn Năm Chi tiết
1 The Whale Hunt Miyazaki Hayao 2001 N | W
2 Koro’s Big Day Out Miyazaki Hayao 2001 N | W
3 Mei and the Kittenbus Miyazaki Hayao 2002 N | W
4 Imaginary Flying Machines Miyazaki Hayao 2002 N | W
5 Mon Mon the Water Spider Miyazaki Hayao 2006 A | W
6 The Day I Bought a Star Miyazaki Hayao 2006 A | W
7 House Hunting Miyazaki Hayao 2006 A | W
8 A Sumo Wrestler’s Tail Yamashita Akihiko 2010 N | A
9 Mr. Dough and the Egg Princess Miyazaki Hayao 2010 N | A
10 Treasure Hunting Miyazaki Hayao 2011 N | A

Phim ngắn khác

# Tựa phim Đạo diễn Năm Chi tiết
1 Ghiblies * Momose Yoshiyuki 2000 N | A
2 Ghiblies Episode 2 Momose Yoshiyuki 2002 N | W
3 The Night of Taneyamagahara Oga Kazuo 2006 N | O
4 Iblard Time Inoue Naohisa 2007 N | IN


(*) TV special


Nguồn tham khảo: Nausicaa.net, ANN, Wikipedia và các nguồn khác.
Advertisements
%d bloggers like this: